Beschermende Woonvorm De Brink-Akker

Wij bieden landelijk wonen met begeleiding in een gezellige groep en met de individuele zorg op maat aan mensen met een psychiatrische of licht verstandelijke beperking. Hiernaast geven we de ambulante ondersteunende zorg aan mensen die hier de behoefte aan hebben en toch zelfstandig in de regio willen kunnen blijven wonen.  

Als beschermende woonvorm bieden wij rustig en veilig wonen met een volledige woon ondersteuning aan volwassenen met een psychiatrische en/of licht verstandelijke beperking. Samen kijken we naar de mogelijkheden om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. We bieden het begeleidend wonen op een warme en huiselijke manier aan voor een groep van 20 bewoners. Samen zijn we sterk, maar iedereen krijgt de ruimte om zich- of haarzelf te kunnen blijven en zich hiernaast tevens te kunnen blijven ontwikkelen. De ambulante zorg kunnen we bieden in de regio. Hieronder vallen zowel de thuisbezoeken op de woon locatie van de cliënt, als de dagbesteding die op de Brink-Akker of op een nabij gelegen locatie plaats vind.

 

De ondersteuning is soms gewenst op meerdere gebieden en daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • Het medicatie beheer.
 • Het tijdig signaleren en handelen wanneer dit op psychisch of somatisch gebied nodig is.
 • Het begeleiden naar de externe hulpverlening.
 • Het contact onderhouden en/of opstarten met de schuldsanering
 • De contacten herstellen en/of onderhouden met de familie.
 • Of juist ongewenste contacten helpen te vermijden.
 • Hulp in de huishouding, en bij de boodschappen en maaltijden.
 • Hulp bij lichamelijke hygiëne.
 • De lichamelijke conditie op peil houden middels beweging. Een gewenst eetpatroon opstarten en continueren.
 • Een gezond dag- en nacht ritme nastreven.
 • Dagelijks, indien gewenst, jouw gevoelens en/of gedachten evalueren en beheersbaar maken met jouw eigen persoonlijke begeleider.

 

Dit alles in goed overleg met elkaar en vastgelegd in een zorgplan, en uiteraard op maat afgestemd per individu.

Ons gemotiveerd team wil benadrukken dat wij onze cliënten een thuis situatie willen geven waarin alle tijd en gelegenheid is voor de individuele aandacht voor elkaar. Gezelligheid, creativiteit, sporten, rust opzoeken, dagjes uit met zijn tweeën of met de hele groep vinden we belangrijk om aan te bieden, en het is aan ieder individu of hij of zij hier gebruik van kan en wil maken.

Op De Brink-Akker is het gebruik van alcohol, drugs en agressie niet toegestaan. Een aanwezige AWBZ indicatie is wenselijk bij de aanmelding. Indien dit niet aanwezig is gaan we samen kijken of je er recht op hebt. Onze bewoners kopen hun zorg in middels een Persoonsgebonden Budget ZZP 4 of hoger. Bij de ambulante zorg kijken we naar de zorgtoekenning van de gemeente voor de ondersteunende begeleiding individueel.

De verblijfsduur op de Brink-Akker kan onbeperkt zijn. De insteek is dat de bewoners voornemens zijn om langere tijd bij ons te verblijven. Dit is om te voorkomen dat we als een crisis opvang zouden gaan functioneren, wat spanning of onrust in de bestaande groep zou kunnen brengen. Het saamhorigheidsgevoel en samen een vertrouwensband opbouwen en onderhouden stellen we op prijs, zo ontstaat er een fijn contact met elkaar.

Wil je graag verdere specifieke informatie en foto's dan verwijzen wij je graag naar de items boven in het menu.

Wil je op de hoogte blijven van ons laatste nieuws, scrol dan nog even door naar onderen. De Brink-Akker heeft nog vele leuke plannen, die we hieronder graag met je zullen delen wanneer er weer een nieuw onderdeel gerealiseerd is.